Менаџерско осигурување на живот

Дознајте повеќе за предностите на менаџерското осигурување на живот на Триглав, во видеото.