Bести

31. 3. 2020 Триглав со добри резултати во 2019 година
Моментално работењето е прилагодено на тешките услови   Надзорниот совет на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2020 година го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Триглав и на матичното друштво за 2019-та година. ...  повеќе >>
14. 3. 2020 Известување за клиентите во врска со Ковид-19
Почитувани,   Ве информираме дека, согласно препораките и Одлуките на Владата на Република Северна Македонија, поврзани со појавата на Ковид-19 (корона вирус), Триглав Осигурување АД, Скопје, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и Триглав пензиско ...  повеќе >>
4. 3. 2020 Групацијата Триглав во 2019 година: Повисок профит и раст на премија во сите три сегменти на осигурувањето на сите пазари
Според неревидираните податоци профитот пред оданочување на Групацијата Триглав во 2019 година изнесуваше 100,9 милиони евра (индекс 104), а обемот на осигурителна премија се зголеми за 11 проценти, на 1.184 милиони евра. Групацијата со дисциплиниран...  повеќе >>
20. 11. 2019 АМ Бест ja потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза
Агенцијата ја оцени Групацијата Триглав како финансиски моќна и со добро работење   Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест, по редовната годишна ревизија, на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Ре повторно им ја потврди бонитетната оценка на ...  повеќе >>
14. 11. 2019 Во првите девет месеци остварен раст на премија и на добивка
Групацијата Триглав преку своите три компании на македонскиот пазар ги покрива сите осигурителни потреби на клиентите   Групацијата Триглав во првите девет месеци од оваа година во однос на истиот период претходната година за 10% го зголеми обемо...  повеќе >>
30. 8. 2019 Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба
Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба. ...  повеќе >>
30. 8. 2019 Давид Бенедек стапи на функцијата член на Управа
На 29-ти август, 2019-та година, г. Давид Бенедек ја превзеде функцијата член на Управа, со мандат од 5 години. Надзорниот одбор, на 28-ми март, 2019-та година, донесе одлука за именување на член на Управа на осигурителното друштво, а на ден 29-ти ав...  повеќе >>
  Stran 1 od 5