Bести

30. 8. 2019 Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба
Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба. ...  повеќе >>
30. 8. 2019 Давид Бенедек стапи на функцијата член на Управа
На 29-ти август, 2019-та година, г. Давид Бенедек ја превзеде функцијата член на Управа, со мандат од 5 години. Надзорниот одбор, на 28-ми март, 2019-та година, донесе одлука за именување на член на Управа на осигурителното друштво, а на ден 29-ти ав...  повеќе >>
21. 8. 2019 Во првата половина од годината групцијата Триглав со остварен раст на премија и на добивка пред оданочување
Групацијата Триглав на македонскиот пазар продолжува со својот развој и раст во согласност со стратегијата   Групацијата Триглав во првите шест месеци од оваа година обезбеди 630 милиони евра консолидирана бруто премија (10% повеќе споредено со и...  повеќе >>
1. 8. 2019 S&P повторно додели висок кредитен рејтинг »A«, со стабилна среднорочна прогноза
Триглав оценет како групација со моќна капитална основа  и стабилно, профитабилно работење   Агенцијата за кредитен рејтинг, S&P Global Ratings, на 31-ви јули, 2019 година, на групацијата Триглав и на нејзината матична компанија, Заваровалница ...  повеќе >>
29. 5. 2019 За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција
Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија   На 44 - то собрание на акционери на Заваровалница Триглав акционерите ги поддржаа сите предлози на Управата и Надзорниот одбор на друштвото. За дивид...  повеќе >>
28. 5. 2019 Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година
Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и проширете ги своите знаења од областа на финансиите. ...  повеќе >>
15. 5. 2019 Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка
Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолидирана премија, што е 8% повеќе во споредба со истио...  повеќе >>
3. 5. 2019 Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав
Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   Управата на Заваровалница Триглав во согласност со финансискиот календар го свикува 44-то собрание на друштвото, кое ќе се одржи на ден 28.05.2019 годи...  повеќе >>
26. 4. 2019 Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. назначи претставници на вработените за членови на Надзорниот одбор, поради истекот на мандатот на постојните членови, претставници на вработените. Пе...  повеќе >>
  Stran 1 od 4