Вести

Новости

08. 10. 2021
НОВА СОРАБОТКА: Комерцијална банка и Триглав Осигурување Живот со заеднички настап во сегментот животно осигурување
19. 05. 2021
Добро работење под влијание на тешки околности
14. 04. 2021
Голема отпорност во тешки услови
08. 03. 2021
Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди
04. 03. 2021
Групација Триглав во 2020 година : Успешно работење во исклучително тешка година
03. 03. 2021
Триглав Осигурување Живот со ново Седиште на Друштвото
24. 11. 2020
Следната недела ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост
13. 11. 2020
Групацијата Триглав го зголеми обемот на работа, а добивката е очекувано пониска
30. 10. 2020
Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, нов извршен член на Одборот на директори во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
19. 10. 2020
АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза
16. 10. 2020
Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година
15. 09. 2020
Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис