Пријави штета или поднеси пофалба или жалба

Контакт форма

 

Вашата порака

Вид на порака:

 
Доколку вашата жалба се однесува на решавање на досието за штета, наведете број на штета.

 

Внесете ги вашите податоци

Вашите податоци ќе ги третираме како доверливи и исклучиво за целите на жалбената постапка и во согласност со Законот за заштита на лични податоци.

 

За повеќе информации за начинот и постапката за пријава на штета може да се обратите на нашата емаил адреса  steti@triglavzivot.mk или на телефонскиот број 02 5102 256.

           ПРЕВЗЕМИ КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈАОвластено лице за прием на пријави од укажувачи во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Ивана Шумковска  емаил адреса:  ivana.shumkovska@triglavzivot.mk  или на телефонскиот број 02 5102 201Complementary Content
${loading}