Потребни документи и образци

Образци за пријава

Пријава на несреќен случај
Документ Вид Големина
Пријава на несреќен случај 85 KB
Пријава за доживување
Документ Вид Големина
Пријава за доживување 84 KB
Пријавување на осигурителен случај-смрт на осигуреното лице
Барање за откуп и аванс
Документ Вид Големина
Барање за откуп и аванс 172 KB
Пријава за тешко болни состојби
Документ Вид Големина
Пријава за тешко болни состојби 209 KB
Изјава на носител на јавна функција
Документ Вид Големина
Изјава за ностител на јавна фунција 79 KB
Останати документи
Документ Вид Големина
Останати документи 25 KB