Bести

8. 4. 2020 Известување за клиенти – времена измена на работното време
Почитувани клиенти,   Согласно Одлуката за изменување на одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 36-тата седница на Владата на Република Северна Македонија за забраната за движење ...  повеќе >>
6. 4. 2020 Заваровалница Триглав ќе го земе предвид повикот на Агенцијата за супервизија на осигурување
Агенцијата за супервизија на осигурување (AZN) на ден 31.03.2020 година испрати повик до осигурителните компании, во којшто препорачува, до 01.10. 2020 година  да не се исплатуваат дивиденди од акумулираната добивка и да не се преземаат неотповиклив...  повеќе >>
31. 3. 2020 Триглав со добри резултати во 2019 година
Моментално работењето е прилагодено на тешките услови   Надзорниот совет на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2020 година го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Триглав и на матичното друштво за 2019-та година. ...  повеќе >>
14. 3. 2020 Известување за клиентите во врска со Ковид-19
Почитувани,   Ве информираме дека, согласно препораките и Одлуките на Владата на Република Северна Македонија, поврзани со појавата на Ковид-19 (корона вирус), Триглав Осигурување АД, Скопје, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје и Триглав пензиско ...  повеќе >>
4. 3. 2020 Групацијата Триглав во 2019 година: Повисок профит и раст на премија во сите три сегменти на осигурувањето на сите пазари
Според неревидираните податоци профитот пред оданочување на Групацијата Триглав во 2019 година изнесуваше 100,9 милиони евра (индекс 104), а обемот на осигурителна премија се зголеми за 11 проценти, на 1.184 милиони евра. Групацијата со дисциплиниран...  повеќе >>
20. 11. 2019 АМ Бест ja потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза
Агенцијата ја оцени Групацијата Триглав како финансиски моќна и со добро работење   Агенцијата за кредитен рејтинг АМ Бест, по редовната годишна ревизија, на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Ре повторно им ја потврди бонитетната оценка на ...  повеќе >>
14. 11. 2019 Во првите девет месеци остварен раст на премија и на добивка
Групацијата Триглав преку своите три компании на македонскиот пазар ги покрива сите осигурителни потреби на клиентите   Групацијата Триглав во првите девет месеци од оваа година во однос на истиот период претходната година за 10% го зголеми обемо...  повеќе >>