Bести

28. 5. 2019 Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година
Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и проширете ги своите знаења од областа на финансиите. ...  повеќе >>
15. 5. 2019 Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка
Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолидирана премија, што е 8% повеќе во споредба со истио...  повеќе >>
3. 5. 2019 Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав
Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   Управата на Заваровалница Триглав во согласност со финансискиот календар го свикува 44-то собрание на друштвото, кое ќе се одржи на ден 28.05.2019 годи...  повеќе >>
26. 4. 2019 Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. назначи претставници на вработените за членови на Надзорниот одбор, поради истекот на мандатот на постојните членови, претставници на вработените. Пе...  повеќе >>
25. 4. 2019 Друштвото за управување АЛТА Склади стана член на Групација Триглав
Групациjата Триглав со зајакната положба меѓу словенечките управувачи со имот   На ден 24.4.2019г. друштвото за управување со средства Триглав склади, член на Групацијата Триглав, стана сопственик на друштвото за управување АЛТА Склади. Договорот...  повеќе >>
11. 4. 2019 Претходни активности поврзани со евентуално издавање на субординирана обврзница
Заваровалница Триглав информативно соопштува дека ја разгледува можноста за издавање на нова субординирана обврзница, со која што би се заменила постоечката субординирана обврзница, која што доспева во 2020 година. Станува збор за редовни активности ...  повеќе >>
29. 3. 2019 Добро работење во 2018 година, предлог за дивиденда 2,50 евра
Триглав влегува на македонскиот пазар на дополнително пензиско осигурување   Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 28. 3. 2019г. го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Триглав и на матичното друштво за...  повеќе >>
12. 2. 2019 Започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија
Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). Намерата за ширење ...  повеќе >>
4. 2. 2019 Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот
Триглав Осигурување, денес, на Светскиот ден за борба против ракот, воведува нов производ на пазарот, осигурување на малигни заболувања. Ова покритие е дел од пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување за лекување во приватни здравствени ...  повеќе >>
21. 12. 2018 Во 2019-та година планирана е повисока добивка пред оданочување, споредено со добивката планирана за 2018-та година
Деловен план на Групацијата Триглав за 2019-та година и ажурирање на стратегијата до  2022 година   Групацијата Трилгав ги претстави плановите за 2019 година и ја ажурираше стратегијата до 2022 година. Групацијата, во 2019-та година планира доб...  повеќе >>