Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

21. 8. 2019 Во првата половина од годината групцијата Триглав со остварен раст на премија и на добивка пред оданочување Групацијата Триглав на македонскиот пазар продолжува со својот развој и раст во согласност со стратегијата   Групацијата Триглав во првите шест месеци од оваа година обезбеди 630 милиони евра конс Групацијата Триглав на македонскиот пазар продолжува со својот развој и раст во согласност со страте ...
1. 8. 2019 S&P повторно додели висок кредитен рејтинг »A«, со стабилна среднорочна прогноза Триглав оценет како групација со моќна капитална основа  и стабилно, профитабилно работење   Агенцијата за кредитен рејтинг, S&P Global Ratings, на 31-ви јули, 2019 година, на групацијата Тригла Триглав оценет како групација со моќна капитална основа  и стабилно, профитабилно работење   А ...
29. 5. 2019 За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија   На 44 - то собрание на акционери на Заваровалница Триглав акционерите ги поддржаа сите предлози на Групацијата Триглав продолжува со активностите за развој и раст согласно зацртаната стратегија   ...
28. 5. 2019 Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и проширете ги своите знаења од областа на финансиите. Почитувани граѓани, во периодот од 29 - 31 мај 2019 година посетете ги финансиските институции и про ...
15. 5. 2019 Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолиди Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во ...
3. 5. 2019 Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   Управата на Заваровалница Триглав во согласност со финансискиот календар го свикува 44-то собрание на Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   У ...
26. 4. 2019 Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. назначи претставници на вработените за членови на Надзорниот одбор, поради истекот на мандатот на п На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. ...
25. 4. 2019 Друштвото за управување АЛТА Склади стана член на Групација Триглав Групациjата Триглав со зајакната положба меѓу словенечките управувачи со имот   На ден 24.4.2019г. друштвото за управување со средства Триглав склади, член на Групацијата Триглав, стана сопственик Групациjата Триглав со зајакната положба меѓу словенечките управувачи со имот   На ден 24.4.2019 ...
11. 4. 2019 Претходни активности поврзани со евентуално издавање на субординирана обврзница Заваровалница Триглав информативно соопштува дека ја разгледува можноста за издавање на нова субординирана обврзница, со која што би се заменила постоечката субординирана обврзница, која што доспева в Заваровалница Триглав информативно соопштува дека ја разгледува можноста за издавање на нова суборди ...