Осигурување на живот со штедење

Животот се состои од планови за среќа и решавање на проблемите што ќе застанат на патот на нивното остварување. Иднината не можеме да ја предвидиме, но можеме да ја планираме. Инвестирајте во вашата иднина и во иднината на Вашите најблиски.

дополнително осигурување од несреќен случај

Вашиот живот е скапоцен – осигурете се за да ви биде удобен и сигурен. Иднината не можеме да ја предвидиме, но ја планираме и бидејќи знае да нѐ изненади, најдобро е да се осигури.

Дополнително осигурување за тешки болести и повреди

Склучете дополнително осигурување за тешки болести и повреди и бидете осигурeни во случај на прво појавување на една од тешките болести и обезбедете финансиска поткрепа, која ќе ви го олесни лекувањето и закрепнувањето.

КОЛЕКТИВНО РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ ОД БОЛЕСТ

Вредноста на Компанијата е во човечкиот капитал. Секој вработен во колективот заслужува да биде заштитен и сигурен.