Осигурување на живот со штедење

Сигурна иднина за целото семејство

Повеќе
Ризико осигурување

Заштита на целото семејство при несакан штетен настан по животот на корисникот на полисата

Повеќе
Осигурување на живот на корисници на кредит

Вашето семејство без долг како наследство

ПОВЕЌЕ
Колективно ризико осигурување во случај на смрт од болест

Внесете светлина во тимот

Повеќе
Инвестициско осигурување на живот

Инвестирајте балансирано

ПОВЕЌЕ
Склучете полиса
за осигурување на живот
во некоја од најголемите
деловни Банки

Известување за клиентите

Контакт информации во услови на епидемија

Вибер асистенција

Заедно на Вибер

Преку порака ќе можете да добиете услуга или информација

за некоја од следните услуги:

-информации за доспеани плаќањe

-информации за најнови понуди

-прашања за прием во осигурување и инвестирање во нова полиса

-програмата за лојалност и пријава на изгубена картичка

-останати прашања кои се предмет на Ваш интерес

ЗАЕДНО НА ВИБЕР:

078 200 580

Пријава на штета