Сигурна иднина за целото семејство

Осигурување на живот со штедење

Касичка-детско осигурување со штедење

Сигурна иднина за целото семејство

Повеќе
Ризико осигурување

Заштита на целото семејство при несакан штетен настан по животот на корисникот на полисата

Повеќе
Осигурување на живот на корисници на кредит

Вашето семејство без долг како наследство

ПОВЕЌЕ
Колективно ризико осигурување во случај на смрт од болест

Внесете светлина во тимот

Повеќе
Инвестициско осигурување на живот

Инвестирајте балансирано

ПОВЕЌЕ
Склучете полиса
за осигурување на живот
во некоја од најголемите
деловни Банки

Контакт информации

⚪️ Регистар на застапници
⚪️ Регистар на осигурително брокерски друштва
⚪️ Регистар на Банки
⚪️ Регистар на друштва за застапување

Грижа за корисници

Телефонска асистенција

Преку порака ќе можете да добиете услуга или информација

за некоја од следните услуги:

-информации за доспеани плаќањe

-информации за најнови понуди

-прашања за прием во осигурување и инвестирање во нова полиса

-програмата за лојалност и пријава на изгубена картичка

-останати прашања кои се предмет на Ваш интерес

ТЕЛЕФОНСКА АСИСТЕНЦИЈА:

078 200 580

Пријава на штета