Вести

Новости

14. 05. 2021
Ризико СМАРТ - Нов производ на Триглав Осигурување Живот
21. 04. 2021
Двојна осигурена сума – Затоа што сигурноста на Вашите најблиски е наша основна цел
14. 04. 2021
Голема отпорност во тешки услови
08. 03. 2021
Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди
04. 03. 2021
Групација Триглав во 2020 година : Успешно работење во исклучително тешка година
03. 03. 2021
Триглав Осигурување Живот со ново Седиште на Друштвото
16. 02. 2021
Триглав Осигурување Живот со нов производ – Колективно ризико осигурување
24. 11. 2020
Следната недела ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост
13. 11. 2020
Групацијата Триглав го зголеми обемот на работа, а добивката е очекувано пониска
30. 10. 2020
Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, нов извршен член на Одборот на директори во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
19. 10. 2020
АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза
16. 10. 2020
Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година