Вести

Новости

30. 10. 2020
Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, нов извршен член на Одборот на директори во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
19. 10. 2020
АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза
16. 10. 2020
Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година
15. 09. 2020
Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис
20. 08. 2020
Триглав Осигурување Живот објавува оглас за вработување
19. 08. 2020
Нов претседател на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
19. 08. 2020
Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка
03. 06. 2020
Билансната добивка за 2019 година останува нераспределена
15. 05. 2020
Во првиот квартал раст на премија и помала добивка
23. 04. 2020
Триглав Осигурување Живот објавува оглас за вработување
23. 04. 2020
Процена на влијанието на пандемијата врз работењето на Групацијата Триглав во 2020 година
22. 04. 2020
Триглав Осигурување донираше заштитни одела