Вести

Новости

07. 02. 2022
Унит Линк Производот на Триглав Осигурување Живот- осигурување со инвестирање во удели во инвестициски фонд
12. 11. 2021
НЛБ Банка Скопје, во соработка со Триглав Осигурување Живот, лансира нов производ Unit Linked – осигурување на живот со инвестиции
12. 10. 2021
Триглав полиса за корисници на кредит која во целост ги покрива Вашите кредитни обврски
08. 10. 2021
НОВА СОРАБОТКА: Комерцијална банка и Триглав Осигурување Живот со заеднички настап во сегментот животно осигурување
19. 05. 2021
Добро работење под влијание на тешки околности
14. 05. 2021
Ризико СМАРТ - Нов производ на Триглав Осигурување Живот
21. 04. 2021
Двојна осигурена сума – Затоа што сигурноста на Вашите најблиски е наша основна цел
14. 04. 2021
Голема отпорност во тешки услови
08. 03. 2021
Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди
04. 03. 2021
Групација Триглав во 2020 година : Успешно работење во исклучително тешка година
03. 03. 2021
Триглав Осигурување Живот со ново Седиште на Друштвото
16. 02. 2021
Триглав Осигурување Живот со нов производ – Колективно ризико осигурување