Вести

Новости

22. 11. 2023
Денови на финансиска писменост
13. 11. 2023
Ексклузивна соработка на Триглав осигурување Живот и Комерцијална банка
02. 11. 2023
Триглав осигурување Живот со стипендија за најдобриот студент
06. 10. 2023
Наша стратешка цел е да го задржиме приматот осигурителна компанија со најмногу банки соработници на македонскиот осигурителен пазар
02. 10. 2023
Одговорност и обезбедување на транспарентна информација при продажба на полиса за осигурување на Живот
22. 09. 2023
Деловните процеси се од исклучително значење за успешното работење на Триглав Осигурување Живот
21. 07. 2023
Вилма Учета Дузлевска избрана за неизвршен член на Одборот на Директори
09. 06. 2023
Христина Џамбазовска Анастасов-нов Генерален Директор на Триглав Осигурување Живот АД Скопје
31. 05. 2023
Групацијата Триглав во Q1 2023
Зголемен обем на работа и помал профит во време на предизвикувачки околности.
16. 05. 2023
Триглав Осигурување Живот вработува "“Регионален советник за продажба за регион Струмица"
16. 05. 2023
Триглав Осигурување Живот вработува "Оператор во контакт центар"
05. 05. 2023
Караван за финансиско советување за небанкарски продукти