Вести

Новости

04. 03. 2020
Групацијата Триглав во 2019 година: Повисок профит и раст на премија во сите три сегменти на осигурувањето на сите пазари
12. 02. 2020
Триглав Осигурување Живот, АД објавува оглас за вработување за позиција Советник за продажба на осигурување на живот
21. 01. 2020
Триглав Осигурување Живот, АД објавува оглас за вработување за позиција Координатор на продажна мрежа
08. 01. 2020
Триглав Осигурување Живот објавува оглас за вработувањe
20. 11. 2019
АМ Бест ja потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза
14. 11. 2019
Во првите девет месеци остварен раст на премија и на добивка
30. 08. 2019
Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба
30. 08. 2019
Давид Бенедек стапи на функцијата член на Управа
23. 08. 2019
Триглав Осигурување Живот објавува оглас за вработувањe во Скопје
21. 08. 2019
Во првата половина од годината групцијата Триглав со остварен раст на премија и на добивка пред оданочување
01. 08. 2019
S&P повторно додели висок кредитен рејтинг »A«, со стабилна среднорочна прогноза
29. 05. 2019
За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција