Вести

Новости

19. 08. 2022
Оглас за пополнување на 2 (две) работни позиции
18. 07. 2022
Триглав Осигурување Живот АД Скопје во соработка со КБ Публикум инвест АД Скопје започна наградна игра
06. 07. 2022
СМАРТ потрошувачки кредит на TTK Банка АД Скопје во соработка со Триглав Осигурување Живот АД Скопје со многу нови поволности и привилеги
22. 06. 2022
Триглав Осигурување Живот со уникатна можност за своите осигуреници, членство на Сторнест услугата со секоја полиса!
10. 05. 2022
Триглав Осигурување Живот на финансискиот караван на НЛБ Банка
04. 05. 2022
Животно осигурување со штедење – начин за сигурна иднина
07. 04. 2022
МЕНАЏЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАДВОРЕШНИ КАНАЛИ - БРОКЕРИ И БАНКИ
16. 03. 2022
Оглас за пополнување на работно место “Менаџер за управување со надворешни канали-Брокери и Банки
11. 03. 2022
Ефектите од ситуацијата произлезена од војната во Украина врз Групацијата Триглав
04. 03. 2022
Групацијата Триглав во 2021: Рекордни резултати,  зацврстување на бизнисот и силен раст на профитот
24. 02. 2022
Комерцијална Банка со уникатна можност – станбен кредит со намалени каматни стапки преку полиса за осигурување живот на Триглав
14. 02. 2022
Триглав Смарт картичка – нова картичка за лојалност на Триглав Осигурување Живот