Вести

Новости

14. 11. 2019
Во првите девет месеци остварен раст на премија и на добивка
30. 08. 2019
Триглав пензиско друштво објавува оглас за пријавување на кандидати за oвластени агенти за продажба
30. 08. 2019
Давид Бенедек стапи на функцијата член на Управа
23. 08. 2019
Триглав Осигурување Живот објавува оглас за вработувањe во Скопје
21. 08. 2019
Во првата половина од годината групцијата Триглав со остварен раст на премија и на добивка пред оданочување
01. 08. 2019
S&P повторно додели висок кредитен рејтинг »A«, со стабилна среднорочна прогноза
29. 05. 2019
За исплата на дивиденда 56,8 милиони евра, односно 2,50 евра бруто по акција
28. 05. 2019
Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година
15. 05. 2019
Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка
03. 05. 2019
Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав
26. 04. 2019
Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
25. 04. 2019
Друштвото за управување АЛТА Склади стана член на Групација Триглав