Давид Бенедек стапи на функцијата член на Управа

На 29-ти август, 2019-та година, г. Давид Бенедек ја превзеде функцијата член на Управа, со мандат од 5 години. Надзорниот одбор, на 28-ми март, 2019-та година, донесе одлука за именување на член на Управа на осигурителното друштво, а на ден 29-ти август, 2019-та година г. Бенедек ја доби лиценцата за вршење дејност во Заваровалница Триглав од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Complementary Content
${loading}