Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав

На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. назначи претставници на вработените за членови на Надзорниот одбор, поради истекот на мандатот на постојните членови, претставници на вработените. Петар Целар и Бранко Горјан беа назначени за членови на Надзорниот одбор, кои ќе ги претставуваат вработените, со мандат од четири години, почнувајќи од 1-ви јуни, 2019 година.

Complementary Content
${loading}