Инвестициско осигурување на живот – Унит Линк во сите експозитури на НЛБ Банка


Триглав осигурување Живот со можност за склучување на полиса за Инвестициско осигурување на живот – Унит Линк во сите експозитури на НЛБ Банка.

• Финансиски производ кој вклучува одлична комбинација од животно осигурување и вложувања поврзани со удели во инвестициски фондови.
• Современ начин на инвестирање на средства за обезбедување атрактивен принос со
умерен ризик, со истовремено обезбедување на финансиска сигурност за Вашите најблиски.

Целосни информации за производот на следните линкови:


Complementary Content
${loading}