Center za pomoč uporabnikom

Avtomobilska zavarovanja

Pokojninsko zavarovanje

Vlom

Požar

Prijava škode

Asistenca

FLEKS


Investicijski skladi

Zadnji odgovori Slovar zavarovalniških izrazov
Stran 10 od 10
Preko spleta sem sklenil nezgodno zavarovanje, mi boste poslali plačilni obrazec po pošti?
Ne. Na elektronski naslov ste prejeli povzetek vplačila, v katerem so bili navedeni vsi potrebni podatki za sklenitev zavarovanja: št. TRR, sklic, premija. Te podatke vnesite v svojo spletno banko in
Prejel sem obvestilo o prenehanju nezgodnega zavarovanja mladih. Na kakšen način se lahko zavarujem po prenehanju tega zavarovanja?
Z nezgodnim zavarovanjem mladih se lahko zavarujejo mladi do 26. leta starosti. Zavarovanje preneha ob izteku zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 26. leto starosti. Predlagamo, da se gle
Med trajanjem zavarovalne pogodbe nezgodnega zavarovanja mladih se je otrok začel ukvarjati s športom. Ali lahko k polici priključim tudi kritje rizika športa?
Ne, k že veljavni polici razširitev za kritje rizika športa ni možna. Že obstoječo polico je potrebno prekiniti in skleniti novo polico z razširitvijo kritja tudi za riziko športa.  
Kdaj lahko odstopim od zavarovalne pogodbe nezgodnega zavarovanja otrok ali mladih?
Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku meseca, v katerem podate odstopno izjavo. Neizk
Kaj če ima otrok status športnika? Je krita nezgoda pri športu?
Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V nasprotnem primeru pri izplačilu zavarovalnine veljajo
Kaj pomeni zavarovanje brez poteka?
Zavarovanje brez poteka pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Zavarovalec lahko po preteku enega leta od sklenitve zavarova
Kaj moram narediti, če želim spremeniti višino zavarovalnih vsot oziroma dodati novo kritje?
Če želite spremeniti višino zavarovalnih vsot oziroma dodati novo kritje, je potrebno obstoječo polico prekiniti  in skleniti novo z novo izbrano višino zavarovalnih vsot oziroma dodanim novim kritjem
Do katerega leta se lahko zavarujejo študenti?
Z nezgodnim zavarovanjem mladih se lahko zavarujejo mladi do 26. leta starosti, ne glede na to ali se šolajo, študirajo oziroma so že zaposleni. Zavarovanje torej ni več vezano na status mlade osebe.
Ali dobim polico nezgodnega zavarovanja po pošti?
Po pošti vam bomo posredovali zavarovalno polico, obračun zavarovalne premije, račun in zavarovalne pogoje.  
Stran 10 od 10
Niste našli odgovora na vprašanje?
Zastavite vprašanje našim
strokovnjakom
Pošljite vprašanje
Pokličite nas