Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување на автомобили

Осигурување за лекување на повреди здобиени во сообраќајна незгода

Со ова осигурување по исклучително поволни услови си обезбедувате рехабилитација од повреди настанати при сообраќајна незгода.

автомобилска одговорност - AO

Осигурувањето од автомобилска одговорност е задолжителен вид осигурување, неопходно пред да се вклучите со возилото во сообраќај.

Каско осигурување

Обезбедете целосно осигурување за Вашето возило и не грижете се кој е причинител на штетата на Вашето возило.

Осигурување од авто-незгода

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците. За неколку денари повеќе во годишната премија, обезбедете поголема сигурност за сите.

Зелена карта

За патување со Вашиот автомобил надвор од границите на државата, задолжително Ви е потребен документот ЗЕЛЕНА КАРТА.