Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување од незгода

Во случај на незгода, бидете осигурени.

Колективното осигурување од незгода

Колективното осигурување од незгода е наменето за осигурување на работниците во компании, како и членови на одредена група или друштво.

Осигурување од незгода за спортисти

Осигурувањето за спортисти-аматери е наменето за лица кои аматерски се занимаваат со спорт и кои се регистрирани членови на спортски друштва.