Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

14. 9. 2021 Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за време на пандемијата S&P ја потврди висока бонитетна оценка»A« со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен пре S&P ја потврди висока бонитетна оценка»A« со стабилна среднорочна прогноза   Агенцијата за креди ...
18. 8. 2021 Добри полугодишни резултати на Групацијата Триглав На крајот на првата половина од годината Триглав ја потврдува прогнозата на планираната годишна добивка   Групацијата Триглав во првото полугодие пресмета 9% повисока консолидирана бруто премија о На крајот на првата половина од годината Триглав ја потврдува прогнозата на планираната годишна доби ...
21. 7. 2021 Наградна игра #БидиФит #БидиЗдрав #БидиСигурен Триглав Осигурување започнува денес со наградна игра под мотото #БидиФит #БидиЗдрав #БидиСигурен. Наградната игра им нуди можност на клиентите на компанијата, кои ќе обноват или склучат некој од осигу Триглав Осигурување започнува денес со наградна игра под мотото #БидиФит #БидиЗдрав #БидиСигурен. На ...
8. 7. 2021 ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.    Доколку сакате да станете дел од тимот Триглав пензиско друштво и сметате дека ги поседувате вистинските компетенции, Ве покан Триглав пензиско друштво АД Скопје, објавува оглас за вработување.    Доколку сакате да станете ...
19. 5. 2021 Добро работење под влијание на тешки околности На крајот од кварталот, Триглав ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка     Групацијата Триглав останува фокусирана на поставените стратешки ориентации, вклучувајќи профитабилно и На крајот од кварталот, Триглав ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка     Гру ...
29. 4. 2021 Известување за зделка со заинтересирана страна Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна:   Одборот на директори на Триглав Осигурвање АД, Скопје, Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за скл ...
6. 4. 2021 Назначен нов извршен директор во Триглав Осигурување АД, Скопје Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 175-та седница, одржана на 29-30.03.2021 година, го назначи г-дин Војдан Јорданов за извршен директор во Триглав Осигурување АД, Скопј Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје на својата 175-та седница, одржана на 29-30.0 ...
31. 3. 2021 Голема отпорност во тешки услови Ревидиран годишен извештај  на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година   Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 30.03.2021 година го потврди ревидиран Ревидиран годишен извештај  на Групација Триглав и Заваровалница Триглав за 2020 година   Надз ...
8. 3. 2021 Препорака на Агенцијата за супервизија на осигурување во врска со исплата на дивиденди Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската агенција за супервизија на осигурување, вo којшто се наведува дека поради неизвесната ситуација во Заваровалница Триглав ги информира акционерите и пошироката јавност дека прими допис од словенската ...