Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување на воздушни летала

Каско осигурување на воздушни летала

Летањето може да биде непредвидливо. Погрижете се за каско осигурување на Вашето воздушно летало и за соодветно осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот на леталото кон трети лица.

Oсигурување на законска одговорност кон трети лица

Направете осигурување на вашите воздушни летала, како и осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот со леталото кон трети лица.