Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Што во случај на штета?

КАЈ МОТОРНИ ВОЗИЛА
ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО?