Poiščite poslovalnico Zavarovalnice Triglav

Zavarovanje in prijava škode Cenitev škode
Informativni izračun
Naprej
Sklenitev zavarovanja
Naprej

Informacija o registru zavarovalno zastopniških oziroma posredniških družb

Zavarovalnica vodi register zavarovalno zastopniških in posredniških družb.


Vpogled v register zavarovalno zastopniških družb za premoženjska zavarovanja je mogoč na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana v delovnem času s predhodno najavo na telefonsko številko 01/47 47 132.

Vpogled v register zavarovalno zastopniških oziroma posredniških družb za osebna zavarovanja pa je mogoč na naslovu Osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., Verovškova 60C, Ljubljana v delovnem času s predhodno najavo na tel.št. 01/58 06 964.