Nezgodna zavarovanja

So stvari, ki jih ne morete predvideti zato izberite ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja.
 

Ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja se izračuna višina zavarovalne premije, ki je odvisna od:
  • dejavnosti, za katero se želimo zavarovati (zavarovanje pri delu, športu, rekreaciji, potovanju, kot obiskovalec prireditev, potnik, ….)
  • izbranih nevarnosti, za katere se želimo zavarovati,

  • višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti,
  • časa trajanja  zavarovanja,
  • ostalih dejavnikov, ki vplivajo na višino zavarovalne premije (npr.: omejeno ali neomejeno jamstvo, dejavnosti v prostem času - šport, ...).

Čas trajanja zavarovanja

Zavarovanje je glede na različne oblike in potrebe mogoče skleniti od enega dne pa do enega leta trajanja zavarovanja.

Kdo je lahko zavarovan?

Po Splošnih pogojih so zavarovane lahko osebe, stare od 14 do 75 let. Mlajše oziroma starejše osebe se lahko zavarujejo po posebnih in dopolnilnih pogojih.

NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA OTROKE IN MLADE

Vnaprej znana in zagotovljena višina zavarovalnine, hitro izplačilo in popust za veliko družino.

Nezgodno zavarovanje za starejše

Nezgodno zavarovanje za starejše, za vse od 60. do 85. leta starosti, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost.

Individualno nezgodno zavarovanje

Individualno nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju za primer nezgode posameznika pri opravljanju dela in/ali v prostem času.

Nezgodno zavarovanje amaterskih in poklicnih športnikov

Zavarovanje je namenjeno osebam pri opravljanju športnih dejavnosti.