Вести

Новости

23. 04. 2020
Процена на влијанието на пандемијата врз работењето на Групацијата Триглав во 2020 година
22. 04. 2020
Триглав Осигурување донираше заштитни одела
10. 04. 2020
Пензиските друштва донираа пациент-монитори за Универзитетската клиника за инфективни болести
08. 04. 2020
Известување за клиенти – времена измена на работното време
06. 04. 2020
Заваровалница Триглав ќе го земе предвид повикот на Агенцијата за супервизија на осигурување
31. 03. 2020
Триглав со добри резултати во 2019 година
14. 03. 2020
Известување за клиентите во врска со Ковид-19
04. 03. 2020
Групацијата Триглав во 2019 година: Повисок профит и раст на премија во сите три сегменти на осигурувањето на сите пазари
12. 02. 2020
Триглав Осигурување Живот, АД објавува оглас за вработување за позиција Советник за продажба на осигурување на живот
21. 01. 2020
Триглав Осигурување Живот, АД објавува оглас за вработување за позиција Координатор на продажна мрежа
08. 01. 2020
Триглав Осигурување Живот објавува оглас за вработувањe
20. 11. 2019
АМ Бест ja потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза