Вести

Новости

28. 05. 2019
Денови на финансиска писменост 29-31 мај 2019 година
15. 05. 2019
Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка
03. 05. 2019
Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав
26. 04. 2019
Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
25. 04. 2019
Друштвото за управување АЛТА Склади стана член на Групација Триглав
11. 04. 2019
Претходни активности поврзани со евентуално издавање на субординирана обврзница
29. 03. 2019
Добро работење во 2018 година, предлог за дивиденда 2,50 евра
12. 02. 2019
Започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија
04. 02. 2019
Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот
21. 12. 2018
Во 2019-та година планирана е повисока добивка пред оданочување, споредено со добивката планирана за 2018-та година
03. 12. 2018
Потврда на бонитетната оцена »A«
15. 11. 2018
Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка