Вести

Новости

11. 04. 2019
Претходни активности поврзани со евентуално издавање на субординирана обврзница
29. 03. 2019
Добро работење во 2018 година, предлог за дивиденда 2,50 евра
12. 02. 2019
Започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија
04. 02. 2019
Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот
21. 12. 2018
Во 2019-та година планирана е повисока добивка пред оданочување, споредено со добивката планирана за 2018-та година
03. 12. 2018
Потврда на бонитетната оцена »A«
15. 11. 2018
Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка
24. 09. 2018
Групацијата Триглав го купува словенечкото друштво за управување со средства АЛТА Склади
17. 09. 2018
Групацијата Триглав станува сто процентен сопственик на „Скупина покојнинска дружба“
10. 09. 2018
Повторно потврдена висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза
17. 08. 2018
Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти, потврдена оцена на годишната добивка
26. 06. 2018
Триглав Осигурување обезбеди City Tree за Скопје во партнерство со Еко-свест и Општина Аеродром