Bести

16. 10. 2020 Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година
Во очекување на тешки пазарни услови и неизвесно деловно опкружување поради епидемијата Групацијата Триглав, врз основа на избраното веројатно сценарио за деловното опкружување во 2021-ва година, планира зголемен обем на консолидирана бруто полиси...  повеќе >>
15. 9. 2020 Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис
S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по редовниот годишен преглед на ден 11.09.2020 година, на Групацијат...  повеќе >>
19. 8. 2020 Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка
Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на осигурувањето и оствари 7 проценти повисока консол...  повеќе >>
19. 8. 2020 Нов претседател на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав
Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го именуваше Андреј Андољшек за претседател на Надзорнот одбор на Заваровалница Триглав. Членовите на Надзорниот одбор го закажаа состанокот поради престанок...  повеќе >>
3. 6. 2020 Билансната добивка за 2019 година останува нераспределена
На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа предлогот на Управниот и Надзорниот одбор, дека билансната добивка за 2019 – та година останува нераспределена. Андреј Слапар, претседател на Управата ...  повеќе >>
15. 5. 2020 Во првиот квартал раст на премија и помала добивка
Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во текот на прилагоденото работење условено од пандемијата, Групација Триглав постигна раст на премија на поголемиот број пазари, во сите три сегменти о...  повеќе >>
23. 4. 2020 Процена на влијанието на пандемијата врз работењето на Групацијата Триглав во 2020 година
Триглав успешно ги совладува пречките во услови на предизвик     Поради влијанието на пандемијата COVID-19 врз економската активност и финансиските пазари, во првото тромесечје од оваа година, се променија некои основи кои Групацијата ги примен...  повеќе >>
22. 4. 2020 Триглав Осигурување донираше заштитни одела
Триглав Осигурување донираше 1 000 заштитни одела на Министерството за здравство, наменети за ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Донацијата има за цел поддршка на јавното здравство и заштита на медицинскио...  повеќе >>