Вести

Новости

22. 06. 2022
Триглав Осигурување Живот со уникатна можност за своите осигуреници, членство на Сторнест услугата со секоја полиса!
10. 05. 2022
Триглав Осигурување Живот на финансискиот караван на НЛБ Банка
04. 05. 2022
Животно осигурување со штедење – начин за сигурна иднина
07. 04. 2022
МЕНАЏЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАДВОРЕШНИ КАНАЛИ - БРОКЕРИ И БАНКИ
16. 03. 2022
Оглас за пополнување на работно место “Менаџер за управување со надворешни канали-Брокери и Банки
11. 03. 2022
Ефектите од ситуацијата произлезена од војната во Украина врз Групацијата Триглав
04. 03. 2022
Групацијата Триглав во 2021: Рекордни резултати,  зацврстување на бизнисот и силен раст на профитот
24. 02. 2022
Комерцијална Банка со уникатна можност – станбен кредит со намалени каматни стапки преку полиса за осигурување живот на Триглав
14. 02. 2022
Триглав Смарт картичка – нова картичка за лојалност на Триглав Осигурување Живот
07. 02. 2022
Унит Линк Производот на Триглав Осигурување Живот- осигурување со инвестирање во удели во инвестициски фонд
12. 11. 2021
НЛБ Банка Скопје, во соработка со Триглав Осигурување Живот, лансира нов производ Unit Linked – осигурување на живот со инвестиции
12. 10. 2021
Триглав полиса за корисници на кредит која во целост ги покрива Вашите кредитни обврски