Вести

Новости

03. 12. 2018
Потврда на бонитетната оцена »A«
15. 11. 2018
Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка
24. 09. 2018
Групацијата Триглав го купува словенечкото друштво за управување со средства АЛТА Склади
17. 09. 2018
Групацијата Триглав станува сто процентен сопственик на „Скупина покојнинска дружба“
10. 09. 2018
Повторно потврдена висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза
17. 08. 2018
Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти, потврдена оцена на годишната добивка
26. 06. 2018
Триглав Осигурување обезбеди City Tree за Скопје во партнерство со Еко-свест и Општина Аеродром
29. 05. 2018
По одржаното 43-то Собрание на акционери на Заваровалница Триглав
22. 05. 2018
По тенискиот турнир ТРИГЛАВ ТЕНИС УМАГ 2018
16. 05. 2018
Профитабилно работење и раст на премија на сите пазари во Групацијата
26. 04. 2018
Групацијата Триглав на хрватскиот пазар влегува во сегметнтот пензиско осигурување
30. 03. 2018
Добивка над планираната, предлог дивиденда од 2,50 евра